Børnehavens historie

Vi skal helt tilbage til 1943 for at finde børnehavens start, som tidligere hed Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave.
Kommunen kunne på det tidspunkt ikke skaffe pasningsplads til det behov der var, og søstrene fik ideen til at oprette en børnehave. Den 17. februar 1943 startede søstrenes arbejde med etableringen. Man fandt ledige lokaler på Sct. Michaels Skole, og den 1. maj startede man børnehaven.

Hele sagsbehandlingen var gået så hurtigt, at man på åbningsdagen endnu ikke havde de nødvendige tilladelser, de kom først en uge senere. Børnehaven var fra starten nomineret til 30 børn, der skulle passes af Søster Ingeborg samt en tidligere skoleelev ved navn Viola Hansen. Det var ikke en imponerende børnehave man havde etableret. Den var kun på knap 40 kvadratmeter inklusive garderobe og toilet, men både forældre og børn var glade.

Prisen for en børnehaveplads var 9 kr. om måneden.

I 1946 var antallet af børn imidlertid oppe på 40, så lokalerne var ved at blive for trange. Det førte til , at man besluttede sig for at bygge den nuværende børnehavebygning, der blev påbegyndt i 1947. Sct. Hedvigsøstrene fandt det vigtigt med en enhed imellem kirken, skolen og børnehaven, og købte derfor en del af grunden fra forlystelsesetablissementet Alhambra.

Byggeriets start var ikke uden problemer, idet der netop var indført totalt byggestop, men en ihærdig Søster Benedicte insisterede på at få sin byggetilladelse, og efter en udmattelseskrig mod ministeriets embedsmænd kapitulerede man og Søster Benedicte kunne i sommeren 1947 rejse hjem med sin byggetilladelse.

Det første spadestik blev taget den 3. september 1947. Den 3. februar 1948 holdt man rejsegilde og den 1. september 1948 fandt indvielsen sted – men da havde søstrene også ferniseret gulve til kl. halv tre om morgenen for at blive færdige. Interessen for den nye børnehave, der var den første børnehavebygning i Kolding, der var bygget til sit specielle formål, var så stor, at der på indvielsesdagen var en venteliste på 200 børn.

I forbindelse med dimensioneringen af børnehaven, var der taget højde for etablering af et fritidshjem, og da alle syntes om ideen og der ikke på det tidspunkt var et fritidshjem i Kolding, blev ideen en realitet den 15. januar 1949, og allerede i november samme år var der 60 b ørn i fritidshjemmet, der havde åbent fra kl. 8 om morgenen til kl. 18.

Indtil april 1950 var økonomien stort set søstrenes egen sag, men fra det tidspunkt opnåede børnehaven i henhold til forsogsloven et kommunalt tilskud på 30% af alle anerkendte udgifter svarende til 95.000 kr. Samme år bevilgede byrådet et årligt driftstilskud på 15.000 kr. til fritidshjemmet.

I 1976 blev bistandsloven revideret, og den økonomiske styring blev et rent kommunalt anliggende, og med indførelse af den centrale pladsanvisning, blev institutionen frataget dens selvstændige ret til at optage børn.
Der blev dog i driftoverenskomsten indført bestemmelse om, at børn af katolske forældre, samt børn der er indmeldt på Sct. Michaels Skole har en fortrinsret til en plads.

I 1977 fratrådte den sidste aktive Sct. Hedvigsøster institutionen, og i 1979 blev Søstrenes bolig på 1. sal nedlagt, og der blev indrettet endnu en stue til børnehaven.

Information

an image
Sct. Michaels Børnehave
Sct. Michaels Gade 10
6000 Kolding
Email: post@sct-michaels-bornehave.dk

Telefon: 75 52 28 34