Børnehavens værdigrundlag

Sct. Michaels Børnehave er en katolsk privat daginstitution, der drives af Sct. Michaels Skole. Der optages børn uanset religion; det er altså absolut ingen forudsætning for optagelse, at man er katolik.

Børnehaven modtager børn i alderen 3 - 7 år.

Vi er normeret til 60 børn, og personalet består af både pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Vores formål er, i samarbejde med forældrene, at skabe et miljø for børnene, der kan supplere hjemmets opdragelse, samtidig med at vi skaber et frirum for børnene i en til tider hektisk hverdag.

Vi tilstræber, at barnet udvikler sig til et åbent og selvstændigt menneske, der kan indgå i et fællesskab af børn og voksne.

Vi tilbyder børnene tryghed, omsorg og mange muligheder for oplevelser. Vi stimulerer børnenes trang til at afprøve og udforske omgivelserne, så deres erfaringsområde
og aktivitet fremmes.

Disse opgaver løser vi under hensyntagen til børnenes alder og udviklingstrin.

De pædagogiske principper i vores institution går på næstekærligheden. Der bliver gjort meget ud af at vi alle, børn som voksne, er gode ved hinanden, at vi respekterer hinanden uanset hvor i verden vi kommer fra, eller hvad der end måtte være af forskelligheder.

For os er det vigtigt, at børnene leger med hinanden, og derfor vægtes ”fri leg” meget højt. Igennem legen udvikler børnene deres naturlige færdigheder samtidig med at de bliver socialiserede. Børnene lærer at tage hensyn til andre, de lærer af hinanden, og udvikler en god social forståelse. Vi guider børnene, når der opstår små uoverensstemmelser.

I Sct. Michaels Børnehave hygger vi om børnene. Vi gør dem sociale og selvstændige, stiller krav og giver dem selvværd, - og vi gør det med godt humør og en god humor.

Information

an image
Sct. Michaels Børnehave
Sct. Michaels Gade 10
6000 Kolding
Email: post@sct-michaels-bornehave.dk

Telefon: 75 52 28 34