Indmeldelsesblanket/priser

Klik på blanketten for at downloade det, eller tryk her.

En børnehaveplads for 3 – 7 årige koster pr. 01.01.2019, 2.033 kr. pr. mdr. i 11 mdr. (juli er betalingsfri) – beløbet betales forud.
Beløbet kan reguleres årligt eller som følge af kommunale ændringer.

Der er forældrebetalt frugtordning. Her betales 75 kr. i 11 måneder (juli er fritaget).

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme beregningsgrundlag som i Kolding Kommunes dagtilbud. Skema til ansøgning om friplads kan hentes på Kolding Kommunes hjemmeside, vi hjælper gerne med ansøgningen.

Optagelse på Sct. Michaels Børnehaves venteliste følger følgende principper:

Alle børn kan optages og indplaceres på venteliste efter anciennitet, som afgøres af tilmeldings-tidspunkt.
Søskende i børnehaven og skolen samt katolikker har fortrinsret.
Der fremsendes besked om tildeling af plads 2 måneder før pladsen er ledig.

Accept af pladstilbud skal meddeles børnehaven senest 1 uge efter meddelelsen herom.

I er altid velkommen til at besøge børnehaven, så vi kan få hilst på hinanden. Det er en god ide, at kontakte os først på telefon 7552 2834, da vi gerne vil have den fornødne tid til at vise jer rundt.


Information

an image
Sct. Michaels Børnehave
Sct. Michaels Gade 10
6000 Kolding
Email: post@sct-michaels-bornehave.dk

Telefon: 75 52 28 34